CFA – Chartered
Financial Analyst

CFA (The Chartered Financial Analyst) – eyni adlı institut tərəfindən təklif olunan peşəkar dərəcədir. Bu, investisiyanın idarə edilməsi, maliyyə analizi, portfelin idarə edilməsi, səhmlər, istiqrazlar və törəmə alətləri ilə əlaqəli mövzuların geniş silsiləsini və maliyyənin digər sahələrinə dair ümumi bilikləri əhatə edir.

CFA – Chartered Financial Analyst

CFA Kvalifikasiyaları

CFA Kvalifikasiyaları sizə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təhlili, maliyyə alətləri, şirkətlərin maliyyə imkanları, iqtisadiyyat, alternativ investisiyalar, porfelin idarəolunması da daxil olmaqla maliyyə mənbələri üzrə mövzuları dərindən əhatə edir.

CFA Level I

 • Quantitative Methods: 8-12%
 • Economics: 8-12%
 • Financial Reporting and Analysis: 13-17%
 • Corporate Issuers: 8-12%
 • Equity Investments: 10-12%
 • Fixed Income: 10-12%
 • Derivatives: 5-8%
 • Alternative Investments: 5-8%
 • Portfolio Management: 5-8%
 • Ethical and Professional Standards: 15-20%

Təlim səhifəsinə keç

CFA Level II

 • Quantitative Methods: 5–10%
 • Economics: 5–10%
 • Financial Reporting and Analysis: 10–15%
 • Corporate Issuers: 5–10%
 • Equity Valuation: 10–15%
 • Fixed Income: 10–15%
 • Derivatives: 5-10%
 • Alternative Investments: 5-10%
 • Portfolio Management: 10-15%
 • Ethical and Professional Standards: 10-15%

Certificate in ESG Investing

CFA peşəkar kvalifikasiyalarından biridir. “Certificate in ESG Investing” proqramı ekoloji, sosial və idarəetmə fəaliyyətini əhatə edir. İnvestorlar əhəmiyyətli risklərin və böyümə imkanlarının müəyyən edilməsi üçün təhlil prosesi çərçivəsində bu qeyri-maliyyə amillərini getdikcə daha çox istifadə edirlər. ESG göstəriciləri, tələb olunan maliyyə hesabatlarının əsasında yer almır, baxmayaraq ki, şirkətlər illik hesabatında və ya ayrı-ayrı davamlı inkişaf hesabatında məlumatları getdikcə daha tez-tez açıqlayırlar.
Davamlı İnkişaf üzrə mühasibat Standartları Şurası (SASB), qlobal hesabat təşəbbüsü (GRİ) və iqlim ilə bağlı maliyyə məlumatlarının açıqlanması üzrə hədəf qrupu (TCFD) kimi çoxsaylı qurumlar bu amillərin investisiya prosesinə daxil edilməsini asanlaşdırmaq üçün standartların formalaşdırılması və əhəmiyyətliliyin müəyyənləşdirilməsi üzərində işləyirlər.

 • ESG-yə (Ətraf mühit, Sosial və İdarəçilik) giriş'
 • ESG Bazarı
 • Ətraf Mühit faktorları
 • Sosial Faktorlar
 • İdarəetmə Faktorları
 • Qarşılıq Əlaqə və İdarəçilik
 • ESG Analizi, Qiymətləndirmə və İnteqrasiya
 • ESG İnteqrasiya, Portfolio, Tikinti və İdarəetmə
 • İnvestisiya Mandatları, Portfolio Analizi və Müştəri Hesabatı

Investment Foundations Program

CFA peşəkar kvalifikasiyalarından biridir. Proqram, qlobal investisiya sahəsini aydın şəkildə izah etmək üçün maliyyə, etika və investisiyanın əsaslarını əhatə edir.

 • Sənayeyə Ümumi Baxış
 • Etika və Tənzimləmə
 • Giriş Məlumatları və Alətlər
 • İnvestisiya Alətləri
 • Sənaye Strukturu
 • Müştəri Ehtiyaclarına Xidmət Göstərilməsi
 • Sənaye Nəzarətləri

CFA Level III

 • Behavioral Finance
 • Capital Market Expectations
 • Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
 • Derivatives and Currency Management
 • Fixed-Income Portfolio Management
 • Equity Portfolio Management
 • Alternative Investments for Portfolio Management
 • Private Wealth Management
 • Portfolio Management for Institutional Investors
 • Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection
 • Cases in Portfolio Management and Risk Management
 • Ethical and Professional Standards
Call button
Whatsapp button