CIA – Certified
Internal Auditor

Dünyada yeganə daxili audit üzrə sertifikatlaşdırma proqramı olaraq tanınır və hazırda dünyanın 180-dən çox ölkəsində 170.000 nəfərdən çox CIA (Certified Internal Auditor) fəaliyyət göstərməkdədir.

CIA – CertifiedInternal Auditor

CIA Kvalifikasiyaları

CIA (Certified Internal Auditor) IIA-nın (The Institute of Internal Auditors) kvalifikasiyalarından biridir. Bu kvalifikasiya 3 imtahan mərhələsindən ibarətdir. “Daxili Auditor”ların əldə edə biləcəyi ən mötəbər sertifikatla təmin olunma şansı yaradır.

Certified Internal Auditor

IIA-nın əsas kvalifikasiyalarından biridir. “Certified Internal Auditor - CIA” proqramı: Daxili Auditin Missiyası, Peşəkar Təcrübəsinin Əsas Prinsipləri və daxili audit fəaliyyətinin məqsədi, səlahiyyəti və məsuliyyəti, o cümlədən daxili audit fəaliyyətinin təşkili və şərh edilməsini əhatə edir.

CIA Part One: Essentials of Internal Auditing


CIA-in I hissəsi IIA-nın Beynəlxalq Peşəkar Təcrübələr Çərçivəsi (International Professional Practices Framework - IPPF) ilə uyğunlaşdırılmışdır və daxili auditin təməlini əhatə edən beş sahədən ibarətdir:

 • Daxili Auditin əsasları
 • Müstəqillik və obyektivlik
 • Təcrübə və lazımi professional qayğı
 • Keyfiyyət Zəmanəti və Təkmilləşdirmə Proqramı
 • Fırıldaqçılıq Riskləri

CIA Part Two: Practice of Internal Auditing


CIA-in II hissəsi IIA-nın Beynəlxalq Peşəkar Təcrübələr Çərçivəsi (International Professional Practices Framework - IPPF) ilə uyğunlaşdırılmışdır və daxili auditin təməlini əhatə edən beş sahədən ibarətdir:

 • Daxili Audit Fəaliyyətinin İdarə Edilməsi
 • Qarşılıqlı Əlaqənin Planlaşdırılması
 • Qarşılıqlı Əlaqənin İcrası
 • Qarşılıqlı Əlaqələrin Qurulması
 • Nəticələr və Monitorinq Prosesi

CIA Part Three: Business Knowledge for
Internal Auditing


CIA-in III hissəsi namizədlərin bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini, xüsusən də əsas biznes anlayışları ilə əlaqədar olaraq sınamaq üçün hazırlanmışdır.
Bura daxildir:

 • İşgüzarlılıq
 • İnformasiya təhlükəsizliyi
 • İnformasiya texnologiyaları'
 • Maliyyənin idarəolunması
Call button
Whatsapp button